Tips & Tricks

Elektroormarići “Plus Marine”
KADA KORISTITE UTIČNICU 16A

 
Marina Punat, osigurava izravni, uzemljeni priključak električne energije s obale. Napon u ovoj marini je 230 V - 50 Hz a utičnice su po standardu EN 60609-2.
Radi optimalnog  i sigurnog priključivanja svih brodova u marni moguće je koristiti  samo jedan priključni kabel, odnosno jednu utičnicu.
Na taj način poštujemo sigurnosnu normu.